MuaHe-banner-10

Trong nỗ lực bảo tồn kho tàng văn hóa Việt Nam, ông Quách Vĩnh Thiện, một kỹ sư tin học và cũng là một nhạc sĩ ở Pháp, đã bỏ ra thời gian 5 năm để phổ nhạc cho tác phẩm Kim Vân Kiều của văn Nguyễn Du.
Ông đã có nhã ý cho trang nhà tongphuochiep.com được phép phổ biến rộng rãi đến độc giả.
Ban Biên Tập chúng tôi chân thành cảm ơn Ông và tất cả Các Vị đã họp sức cùng Ông để hoàn thành tác phẩm này.
Trân trọng
Ban Biên Tập trang nhà tongphuochiep.com
Display #
Title Author Hits
Thúy Kiều & Đoạn Trường Tân Thanh Của Nguyễn Du - Ép Cung Cầm Nguyệt Quách Vĩnh Thiện 2635
Thúy Kiều & Đoạn Trường Tân Thanh Của Nguyễn Du - Chung Tử Kỳ Quách Vĩnh Thiện 1354
Truyện Kiều – 76. Khổ Tận Cam Lai – Mélodie Blue / Rock and Roll Quách Vĩnh Thiện 1870
Truyện Kiều – 77. Chữ Tài Chữ Mệnh – Mélodie Slow / Mambo Quách Vĩnh Thiện 1876
Truyện Kiều – 78. Chữ Tài Chữ Mệnh - Vọng Cổ Quách Vĩnh Thiện 1848
Truyện Kiều – 73. Tái Thế Tương Phùng – Mélodie Swing / Hard Rock Quách Vĩnh Thiện 1785
Truyện Kiều – 74. Vật Đổi Sao Dời – Mélodie Slow / Bollero Quách Vĩnh Thiện 1729
Truyện Kiều – 75. Đáy Biển Mò Kim- Mélodie Bolléro Quách Vĩnh Thiện 1725
Truyện Kiều – 70. Động Địa Kinh Thiên – Mélodie Arpède / Mambo Quách Vĩnh Thiện 1609
Truyện Kiều – 71. Chiêu Hồn – Mélodie Ballade / Samba Quách Vĩnh Thiện 1727
Truyện Kiều – 72. Minh Dương – Mélodie Valse Quách Vĩnh Thiện 1722
Truyện Kiều – 67. Lai Sinh – Mélodie Blue / Rock Lente Quách Vĩnh Thiện 1688
Truyện Kiều – 68. Lâm Thanh – Mélodie Ballade / Rhumba Quách Vĩnh Thiện 1624
Truyện Kiều – 69. Châu Trần – Mélodie Slow / Pop Rock Quách Vĩnh Thiện 1662
Truyện Kiều – 64. Nghiệp Duyên – Mélodie Rock Lente / Mambo Quách Vĩnh Thiện 1756
Truyện Kiều – 65. Phách Quế Hồn Mai – Rock Lente / Salsa Quách Vĩnh Thiện 1586
Truyện Kiều – 66. Phù Tang – Mélodie Charleston Quách Vĩnh Thiện 1624
Truyện Kiều – 61. Thành Hạ Yêu Minh – Mélodie Blue / Tango Quách Vĩnh Thiện 1672
Truyện Kiều – 62. Hương Lửa Ba Sinh – Mélodie Valse Jazz Quách Vĩnh Thiện 1646
Truyện Kiều – 63. Tơ Đào – Mélodie Blue / Rock and Roll Quách Vĩnh Thiện 1777
Truyện Kiều – 58. Hại Nhân Nhân Hại – Mélodie Ballade / Lambada Quách Vĩnh Thiện 1581
Truyện Kiều – 59. Tiền Định – Mélodie Valse Quách Vĩnh Thiện 1630
Truyện Kiều – 60. Gấm Vóc – Mélodie Arpède / Cha Cha Cha Quách Vĩnh Thiện 1590
Truyện Kiều – 55. Cung Nga - Mélodie Fox / Pop Rock Quách Vĩnh Thiện 1679
Truyện Kiều – 56. Phượng Liễn Loan Nghi – Mélodie Rhumba Quách Vĩnh Thiện 1593
Truyện Kiều – 57. Nghĩa Trọng Nghìn Non – Mélodie Ballade / Samba Quách Vĩnh Thiện 1591
Truyện Kiều – 52. Thành Hoàng Thổ Công - Mélodie Slow / Rock Quách Vĩnh Thiện 1634
Truyện Kiều – 53 . Râu Hùm Hàm Én - Mélodie Rock Lente / Pop Rock Quách Vĩnh Thiện 1702
Truyện Kiều – 54. Cá Chậu Chim Lồng - Mélodie Samba / Mambo Quách Vĩnh Thiện 1685
Truyện Kiều – 49. Thiếp Lan Đình - Mélodie Rock Lente / Pop Rock Quách Vĩnh Thiện 1617
Truyện Kiều – 50. Kim Ngân - Mélodie Arpège / Cha Cha Cha Quách Vĩnh Thiện 1629
Truyện Kiều – 51. Hằng Thủy - Mélodie Valse Quách Vĩnh Thiện 1602
Truyện Kiều – 46. Phách Lạc Hồn Xiêu - Mélodie Slow / Rock Quách Vĩnh Thiện 1668
Truyện Kiều – 47. Loan Phòng - Mélodie Arpège / Pop Rock Quách Vĩnh Thiện 1642
Truyện Kiều – 48. Trạc Tuyền - Mélodie Ballade / Hip Hop Quách Vĩnh Thiện 1627
Truyện Kiều – 43. Tam Đảo Cửu Tuyền - Mélodie Boston / Valse Quách Vĩnh Thiện 1750
Truyện Kiều – 44. Túc Trái Tiền Oan - Mélodie Ballade / Rock Lente Quách Vĩnh Thiện 1647
Truyện Kiều – 45. Tương Phùng - Mélodie Moderator / Rock Quách Vĩnh Thiện 1821
Truyện Kiều – 40. Càng Mặn Càng Nồng - Mélodie Samba Quách Vĩnh Thiện 1681
Truyện Kiều – 41. Lâm Tri - Mélodie Rock and Roll Quách Vĩnh Thiện 1692
Truyện Kiều – 42. Phi Phù Trí Quỷ - Mélodie Slow / Pop Rock Quách Vĩnh Thiện 1641
Truyện Kiều – 37. Tài Tử Giai Nhân - Mélodie Flamenco Quách Vĩnh Thiện 1610
Truyện Kiều – 38. Yếm Thắm Trôn Kim - Mélodie Slow Rock / Twist Quách Vĩnh Thiện 1737
Truyện Kiều – 39. Trăng Hoa - Mélodie Bossa Nova / Salsa Quách Vĩnh Thiện 1645
Truyện Kiều – 34. Phận Bèo Mây - Mélodie Slow / Swing Quách Vĩnh Thiện 1663
Truyện Kiều – 35. Đêm Ngắn Tình Dài - Mélodie Ballade / Salsa Quách Vĩnh Thiện 1645
Truyện Kiều – 36. Tay Đã Nhúng Chàm - Mélodie Bolero / Mambo Quách Vĩnh Thiện 1676
Truyện Kiều – 31. Tống Ngọc Tràng Khanh - Mélodie Mambo Quách Vĩnh Thiện 1626
Truyện Kiều – 32. Chương Đài - Mélodie Slow / Rock Quách Vĩnh Thiện 1734
Truyện Kiều – 33. Thúc Sinh - Mélodie Slow Quách Vĩnh Thiện 1579

Bài được đọc nhiều nhứt

Những bài khác mới đăng

Real Time Web Analytics