MuaHe-banner-4

Tam Tự Kinh (Bài 1)

THAY LỜI TỰA

alt

Văn Hoá là hồn thiêng của Đất Nước, mà Thanh niên là rường cột của Quốc Gia, đã có Người có Văn Hóa, tất nhiên con người phải bảo tồn lấy văn hoá, hai chữ Bảo Tồn ấy là nhiệm vụ của mọi người dân trong nước ,chính vì thế mà khi người ta sinh ra năm sáu tuổi là phải đi học, không những học để bảo tồn Văn Hoá mà còn là bước tiến trên con đường Danh Vọng, của chính bản thân mình và gia đình của mình nữa, sách Khổng Tử nói, Tự thân nhi gia, nhi quốc, nhi thiên hạ, thứ đệ tương thừa, nghĩa là từ mình đến nhà, đến nước đến thiên hạ, học từng bậc mà tiến lên.

Ông cha chúng ta thuở xưa đã trước tác bao nhiêu sách vỡ lòng, chép những lời răn dậy của Cổ nhân làm kim chỉ nam để cho con cháu học, sách ấy lưu truyền mãi đến nay như Tam Tự Kinh, Minh Đạo Gia Huấn, Ấu Học Ngũ Ngôn Thi, đều là những sách vỡ lòng của thời để chỏm, và tóc bỏ đuôi gà,

Hôm nay trời đã trọng Xuân nơi tha hương cơn gió lạnh hãy còn quyến luyến buổi đông tàn, ngước áng mây hàng nhìn về Quê Mẹ, lòng còn vấn vương, cây đa quán cũ đầu làng ,Con đò xuôi ngược chở hàng qua sông, ngói đỏ mái trường xưa thời thơ ấu, bỗng nghĩ lại những bài học vỡ lòng, thẫn thờ một phút nhớ cảnh nhớ người bạn gái cùng lớp năm xưa, cô đang học câu Tử bất học, Đoạn cơ chữ, nghĩa là người không học thì không biết chữ gì, khi định thần tôi mới nghĩ rằng tuổi mình đã cao, xa nhà hơn nửa thế kỷ rồi, mà mình đã bỏ quên những buổi ấu thời khi còn để chỏm lúc học vỡ lòng, nên vội vàng gợi trong trí nhớ ra những Bài Học trong sách Tam Tự Kinh mà mình đã học trong buổi vỡ lòng đem ghi chép ra và phỏng dịch nghĩa theo lối thơ ca, để con cháu trong nhà nhớ lại cha ông mình đã học buổi ban đầu, để khuyến khích con em sau này nhớ lấy những lời dậy bảo của bậc Thánh Hiền trong sách vở, Sở học của tôi là Y Học Cổ Truyền Dân Tộc, nên không rộng rãi về kiến thức văn chương, hơn nữa tuổi đã cửu tuần trí đã kém mắt lại mờ nên viết và dịch nghĩa chắc cũng khiếm khuyết nhiều mong rằng các bậc đàn anh, và con cháu anh em xa gần quen biết, nếu thấy có chỗ nào sơ xuất thiếu sót, xin vui lòng chỉ giáo cho, tôi xin bái lĩnh và chân thành cảm tạ.

Để kết thúc thay lời tựa này bằng câu:

Cho con tiền bạc đầy giương,

Không bằng Quyển Sách đầu giường qúy thay

Mai sau hẳn cũng có ngày

Thê phong, Tử ấm, thế này sướng chưa…

 

Trọng Xuân , ngày 10-9-Kỷ Sửu, (27-10-09)

Thái Hanh - Nguyễn Khắc Nhân

........................................

Cổ Học

Cổ Học ngày nay đã lỗi thời

Mười người theo học, chín người thôi

Cô hàng bán sách lim rim ngủ

Cậu khóa thư sinh chấp chổm ngồi

Sĩ khí rụt rè gà thấy cáo

Văn chương bừa bãi đấm ăn xôi

Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ

Trình lại ông Tiên Thứ Chỉ tôi,

(Vô danh)

........................................

TAM TỰ KINH NGUYÊN  CHỮ HÁN  DIỄN CA

Mở Bài

Người tai mắt đứng trong trời đất

Hãy bảo nhau đừng vất sách đi

Học để biết xét biết xuy

Học câu Lễ Nghĩa, tinh vi cho  tường

Giáo dục tuy có nhiều phương

Nhưng trong cốt yếu là đường cần chuyên,

Sách học vở lòng của bậc tiền bối chúng ta thời xa xưa.

........................................

Tam Tự Kinh

三字經

Bài 1.  Nguyên chữ Hán 

Nhân chi sơ,   Tính bản thiện,   Tính tương cận,

Tập tương viễn,   Cẩu bất giáo,   Tính nãi thiên,

Giáo chi Đạo,   Quý dĩ chuyên,   Tích Mạnh Mẫu,

Trạch lân sử,   Tử bất học,   Đoạn cơ trữ

Đậu Yên Sơn,   Hữu nghĩa phương,   Giáo ngũ tử,

Danh câu dương,

 

人之初, 性本善, 性相近, 習相遠,

苟不教, 性乃偏, 教之道, 貴以專,

昔孟母, 擇邻史, 子不學, 斷機杼

竇燕山, 有義方, 教五子, 名俱揚

 

Diễn ca

Người xưa tính nết hiền lương

Trí còn non nớt chưa tường sâu xa

Nếu không học, tập,  hẳn là

Tính tình thiên lệch lòng đà riêng tư

Học lễ nghĩa, học văn từ

Cần chuyên hai chữ xem như hàng đầu

Mẹ Thày Mạnh Tử có câu

Chọn Thày chọn bạn cùng nhau học hành

Người mà không học hư nhanh

Không biết cầm bút vạch thành nét chi

Yên Sơn ngày trước  khéo xuy

Lấy câu Lễ Nghĩa làm vì dậy con

Năm cây Quế nhỏ còn non

Dần dà nay đã lớn khôn trưởng thành

Người nào học  cũng nên danh

Mũ chuồn đai bạc  hiển vinh  như người

Ngồi buồn nghĩ cũng nực cười

Có người không học cũng đòi làm ông,

Con đường học vấn mênh mông

Càng học càng thấy chưa thông hết mà,

Thái Hanh
Hết phần 1scroll back to top

Bài được đọc nhiều nhứt

Những bài khác mới đăng

Real Time Web Analytics